WE ARE SPECIALIZING INTERIOR DESIGN

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการรับออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาตกแต่งภายใน แบบครบวงจร อีกทั้งยังช่วยดูแลครอบคลุมในเรื่องของ คุณภาพ และงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานระบบไฟ และงานระบบต่างๆ งานติดตั้ง งานต่อเติม งานสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งงาน landscape ร่วมถึงการวางแผนงานร่วมกับฝ่ายการตลาดของลูกค้า ให้ตรงตาม concept และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เรียกได้ว่า มาที่นี่ ครบจบในที่เดียว คุณอาจจะเป็น ศิลปินที่อยากนำเสนอตัวตน และผลงานของคุณ หรือคุณอาจจะเป็นบริษัทห้างร้านที่อยากแสดงพันธกิจของคุณ

 

ผลงานการออกแบบ

LIVING ROOM

เราให้ความสำคัญในการออกแบบจุดรวมความสุข ของบ้าน

Click me!

BED ROOM

สัมผัสความสบายของการพักผ่อนได้อย่างลงตัว

Click me!

KITCHEN ROOM

ออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับการใช้งานของคุณ

Click me!

WALK IN CLOSET

ทุกพื้นที่ เราจัดสรร ปันส่วน เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด

Click me!

COZY LIVING DESIGN

ออกแบบความสบายในแบบที่เป็นคุณ

เข้าชมผลงานการออกแบบทั้งหมด

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ลูกค้าที่สนใจ หรือต้องการปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในสามารถติดต่อมาในช่องทาง LINE @cozylivingdesign

COZY BLOG

รวบรวมสาระความรู้ดีๆในการตกแต่งบ้านที่นี่

COZY blog